Thursday, September 07, 2006

Aliping Mandirigma Freeview

due on oktober, abangan!!!

2 Comments:

Blogger Reno said...

Uy! Aabangan ko yan sa Komikon, Ner!

1:06 PM  
Blogger Ner P said...

cool!, kita na lang tayo doon!

9:20 AM  

Post a Comment

<< Home